İşe Alma ve Yerleştirme Süreci

İşe Alma ve Yerleştirme Süreci

İşe alma ve yerleştirme süreci, işgücü planlaması sonucunda insan kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar. Açık pozisyonlarımıza aşağıdaki kaynaklar aracılığıyla ulaşılır.

 • Kariyer.net
 • Sosyal mecra (linkedin, facebook,twitter)
 • Üniversite işbirlikleri

Açık pozisyonlarımıza gelen tüm başvurular Nexum veritabanına kaydedilir. İşgücü planlaması doğrultusunda açılan pozisyonlar için veritabanımızdan araştırma yapılarak gerekli temel kriterleri karşılayan adaylar belirlenir ve işe alım süreci başlar.

Görüşmeler İnsan Kaynakları Departmanı tarafından organize edilir. Farklı departman ve pozisyonlar için görüşme süreci farklı ilerleyebilse de adaylarla İnsan Kaynakları Uzmanları’nın ve ilgili departmanların yöneticilerinin katıldığı en az iki görüşme yapılır.

Bu süreçte tüm adaylarımız kişilerarası ilişkiler kurma ve geliştirme, insiyatif alma, iletişime açık olma, kendini geliştirme, müşteri ve kalite odaklı olma yetkinlikleri ile değerlendirilir. Yöneticilerde aradığımız özellikler arasında ise takım ruhunu oluşturabilme, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek, performans standartlarını belirleyip izleyerek onların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik koçluk ve mentorluk becerileri gelir. Bu yetkinliklerle birlikte en önemli kriterlerimizden biri değerlerimize ve kurum kültürümüze uygunluktur. Yetkinliklerin yanı sıra yabancı dil bilgisi, teknik sınav, proje ve portfolyo değerlendirmesi yapılır.

Görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adaylarla ilgili referans kontrolleri yapılır. Hakkında olumlu referans alınan adaylar için İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi hazırlanır ve yazılı olarak sunulur. Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyon için değerlendirilemeyen adaylara mail yoluyla İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirme yapılır ve başvuruları başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veritabanında saklanır.

Nexum Staj Programı

İstekli, heyecanlı, hızlı, sonuç odaklı ve yaratıcı gençleri Nexum ailesine bekliyoruz.

Çünkü;

 • Gençlerin iş hayatına bir adım önde başlamalarını sağlamak,
 • İşi, yaparken öğrenmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Gençlerin profesyonel hayat, iş alanları ve pozisyonlarla ilgili farkındalıklarını artırmak istiyoruz.

Bunun için şartlarımız;

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilişim Yönetim Sistemleri gibi bölümlerin ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmek
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Tercihen staj veya yarı zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak

Değerlendirme aşamalarımız;

 • İnsan Kaynakları tarafından yapılan kısa telefon mülakatının yapılması
 • Departmana bağlı olarak adaylara proje gönderilmesi ve proje çıktısının değerlendirilmesi
 • Olumlu bulunan adaylarla yetkinlik bazlı mülakatın gerçekletirilmesi

Programın kapsamı;

 • Staj süresi minimum 2 aydır. Staj için belirli bir dönem bulunmamakta ve her dönemde stajyer alımı yapılabilmektedir.
 • Stajyerlerimiz staj süresince bağlı bulunduğu departmanın sorumlusu tarafından verilen işlerde ve projelerde yer alarak işi yaparken öğreniyor, kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.
 • Staj sonrasında ihtiyaca ve performans değerleme sonucuna göre yarı zamanlı veya tam zamanlı oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilme olanağı bulabiliyorlar.

Buddy Uygulaması

Buddy uygulaması işe yeni başlayan arkadaşlarımızın kurum kültürümüze ve işe hızlı adaptasyonunun sağlanmasını amaçlar. İşe başlamadan önce kişinin buddysi ve oryantasyon sorumlusu İnsan Kaynakları tarafından departman yöneticisi ile birlikte belirlenir ve kişi işe başladığı ilk gün uygulama hakkında bilgilendirilip buddysi ve oryantasyon sorumlusu ile tanıştırılır. Buddy olarak atanan kişi, aramıza yeni katılan arkadaşımızla bir hafta boyunca öğle yemeğine çıkar, bir ay boyunca genel işleyiş ile ilgili sorularını yanıtlar. Bu uygulama aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın genel işleyiş, idari işler, genel ihtiyaçlar, iş akışı hakkındaki bilgi ve dokumanlara hızlı bir şekilde erişmesini sağlar.

Nexum Kariyer Facebook'ta!

Özgeçmişinizi gönderin ve bize katılın.

Videolar

Tüm Videolar

Nexum Boğaziçi Facebook'ta!