Collezione yoluna MIS'le devam ediyor

Türkiye tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Collezione, bünyesindeki çeşitli raporlamaları etkili kullanabilmek ve bütçeleme sistemini daha verimli hale getirme ihtiyacı duydu ve bu amaçla yapılacak çalışmalar için Nexum Boğaziçi’ni tercih etti.

Türkiye tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Collezione, bünyesindeki çeşitli raporlamaları etkili kullanabilmek ve bütçeleme sistemini daha verimli hale getirme ihtiyacı duydu ve bu amaçla yapılacak çalışmalar için Nexum Boğaziçi’ni tercih etti. Bu çalışmalar, halen kullanılmakta olan çeşitli raporların yöneticilere sunulmasını sağlayan karar destek sisteminin ve Collezione’nin aylık, yıllık ve sezonluk bütçeler yapabilmesini sağlayacak olan bütçeleme sisteminin yeniden kurgulanmasını içeriyor.

Analiz ve kavramsal tasarım aşamalarını kapsayan ilk proje başarıyla gerçekleştirildi. Bu projede öncelikle, Collezione bünyesinde kullanılmakta olan bütçeleme raporlama modelleri incelenerek ihtiyaçlar belirlendi. Sonrasında ise, şirketin ve şirket departmanlarının gelirlerini, giderlerini ve karlılığını ölçmesi amacıyla bir raporlama sistemi tasarlandı. Bunun yanında, Collezione bünyesinde, farklı mağaza, ürün veya departmanların performansını takip etmeyi sağlayacak “performans tabanlı bütçe” sisteminin modeli oluşturuldu ve bu bütçe yapısını destekleyecek performans raporlama sistemi kurgulandı. Bu süreçte, planlamada simulasyon olanakları sağlayacak ve yıl içerisinde yapılacak revizyonları destekleyecek modeller kurulmasına önem verildi. 

Bu projenin ardından, MIS Bütçeleme-Planlama-Raporlama ürünlerinin implementasyonunu içeren 2. proje başlatıldı. Proje neticesinde, entegre bir çözüm ile, raporlama ve planlama sürecinin kısaltılması, etkinliğinin artırılması ve önceden belirlenmiş aralıklara göre görüntülenen verilerin güncel olmalarının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, projenin önemli faydalarından biri de son kullanıcıların bilgi işlem biriminin desteğine ihtiyaç duymadan rapor alabilecek olmaları.

Oluşturulan model, hem ad-hoc raporlama araçları ile Collezione yöneticilerinin anlık sorularına cevap verecek raporların kolaylıkla dizayn edilebilmesini; hem de üst yönetimin sıklıkla incelediği standart raporlar belirlenip tanımlandıktan sonra, “yönetici kokpiti” vasıtasıyla bu raporların kolaylıkla incelenebilmesi amaçlıyor.

Nexum Boğaziçi Facebook'ta!